RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 07 – 12/2019

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật (SV & PL) số 07 - 12/2019 mang đến cho bạn đọc những bài viết học thuật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng, sự cần thiết về điều chỉnh pháp luật các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, ... … Tiếp tục đọc RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 07 – 12/2019

[CS 06 – 12/2019] RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 06 – 12/2019

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 06 – 06/2019, bên cạnh những bài viết học thuật như Khuyến nghị xây dựng khung pháp lý cho mô hình vay ngang hàng, Điều khoản “Không cạnh tranh” trong thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (NDA & NCA), chuyên san số này còn giới … Tiếp tục đọc [CS 06 – 12/2019] RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 06 – 12/2019

RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 05 – 12/2018

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 05 – 12/2018 chứa đựng nhiều nội dung thú vị và bổ ích dành cho sinh viên luật như IUU Fishing, Cơ chế phòng ngừa tranh chấp Nhà đầu tư - Nhà nước - góc nhìn từ ASEAN, Smart Contract, The development of Space law,... Các bạn … Tiếp tục đọc RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 05 – 12/2018