Giới thiệu

LOGO Cut

Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) là Clb học thuật trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM.


Mục tiêu

CLB Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật nỗ lực xây dựng một môi trường hoạt động với ba không gian nền tảng: Nghiên cứu – Thực hành – Phản biện thông qua các hoạt động chủ đạo phù hợp với năng lực của sinh viên, như:
– Hướng dẫn, tuyên truyền các vấn đề pháp luật cho người dân ở địa phương nghèo; trẻ em là học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,…
– Các buổi tranh biện về vấn đề pháp luật, mô phỏng báo cáo chuyên đề pháp luật;
– Hoạt động nghiên cứu luật học và các vấn đề liên quan đến luật pháp Việt Nam;
– Chương trình tập huấn kỹ năng, bổ trợ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật; …


Sứ mệnh

Tạo động lực thúc đẩy sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc nghiên cứu và tư vấn pháp luật thông qua việc kiến tạo một môi trường thực hành hiệu quả và chuyên nghiệp, mà ở đó sinh viên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể duy trì và phát triển những động lực mạnh mẽ đó.

Advertisement