Ban Tư vấn

Ban Tư vấn là một ban chuyên trách thuộc LRAC. Người phụ trách cũng như các thành viên của Ban tư vấn đều là sinh viên ngành luật của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Định hướng hoạt động chính của Ban là thực hiện và hỗ trợ thành viên, sinh viên thực hiện các hoạt động với nội dung mang tính ứng dụng, thiên về ứng dụng hoặc nhằm mục đích tuyên truyền, tư vấn pháp luật, nhưng không giới hạn bởi, các hoạt động sau:

  • Tuyên truyền pháp luật tại địa phương, trường học;
  • Tư vấn pháp luật tại các tổ chức liên kết,…
  • Giải đáp thắc mắc liên quan tới pháp luật trong tầm hiểu biết của các thành viên
Advertisement