Về chúng tôi

LOGO Cut
Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) là CLB học thuật trực thuộc Đoàn TNCS HCM khoa Luật kinh tế, Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM.

CLB Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật nỗ lực xây dựng một môi trường hoạt động với ba không gian nền tảng: Nghiên cứu – Thực hành – Phản biện thông qua các hoạt động chủ đạo phù hợp với năng lực của sinh viên.

Advertisement