Ban Nghiên cứu

Ban nghiên cứu là một ban chuyên trách thuộc LRAC. Người phụ trách cũng như các thành viên của Ban nghiên cứu đều là sinh viên ngành luật của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Định hướng hoạt động chính của Ban là thực hiện và hỗ trợ thành viên, sinh viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu học thuật hoặc thiên về nghiên cứu học thuật thông qua, nhưng không giới hạn bởi, các hoạt động sau:

  • Thực hiện và hỗ trợ thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên;
  • Viết các bài viết về vấn đề pháp luật trên chuyên san Clb và các ấn phẩm khác;
  • Hỗ trợ xây dựng nội dung các chương trình học thuật và phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên;
  • Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn liên quan đến chủ đề nghiên cứu pháp luật;

 

Advertisement