Chương trình Ngày hội pháp luật thiếu nhi 2016

Chương trình Ngày hội pháp luật thiếu nhi 2016 là chương trình được tổ chức với sự phối hợp giữa Đoàn khoa Luật kinh tế và Câu lạc bộ Nghiên cứu và tư vấn pháp luật (LRAC). Chương trình được tổ chức tại 5 trường tiểu học trên địa bàn quận 9 và quận Thủ … Tiếp tục đọc Chương trình Ngày hội pháp luật thiếu nhi 2016

Advertisement

[Pháp luật với thiếu nhi] Nhật ký yêu thương

Khoảng cuối năm 2015, Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật đã hợp tác cùng Đoàn khoa Luật kinh tế thực hiện chương trình “Ngày hội pháp luật cho thiếu nhi”. Chương trình này nhằm tuyên truyền an toàn giao thông cho các em thiếu nhi tại các trường tiểu học trên … Tiếp tục đọc [Pháp luật với thiếu nhi] Nhật ký yêu thương