Workshop “ABC to Moot Court 2017”

"When was the last time you did something for the first time?" - John C. Maxwell Lần cuối cùng bạn thử bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ là cách đây bao lâu? Đối với một sinh viên luật, sách đọc nhiều, nghiên cứu nhiều nhưng sân chơi … Tiếp tục đọc Workshop “ABC to Moot Court 2017”

Advertisement

Tổng kết chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 02 -03/2017

Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) luôn nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một môi trường hoạt động với ba không gian nền tảng: Nghiên cứu – Thực hành – Phản biện thông qua các hoạt động chủ đạo phù hợp với năng lực của sinh viên. Và … Tiếp tục đọc Tổng kết chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 02 -03/2017

Workshop Kĩ năng viết cho sinh viên luật 2017

Workshop “Kỹ năng viết cho sinh viên luật” là chương trình thường niên được tổ chức bởi Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) trước khi mỗi số chuyên san “Sinh viên & Pháp luật” được phát hành. Workshop thực hiện với mong muốn truyền tải đến sinh viên những kỹ … Tiếp tục đọc Workshop Kĩ năng viết cho sinh viên luật 2017