Ban Chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm CLB là ban thường trực của CLB, số lượng thành viên của Ban chủ nhiệm tùy thuộc vào số lượng thành viên CLB, gồm: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên. Thành viên Ban chủ nhiệm là những sinh viên ngành luật của trường Đại học Kinh tế – Luật; có năng lực, sự nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Ban chủ nhiệm quản lý, giám sát và điều phối các hoạt động chung của CLB, giúp CLB hoạt động một cách nhất quán và có hiệu quả. Ban chủ nhiệm quyết định các vấn đề về tài chính, khen thưởng và kỉ luật đối với các thành viên trong CLB.

Advertisement