[CS 12 – 06/2022] RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 12 – 06/2022

Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) vinh dự được giới thiệu đến Quý bạn đọc Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 12 - 06/2022. Chuyên san SV & PL số 12 - 06/2022 trân trọng mang đến những bài viết học thuật thuộc tuyến Kính đa tròng như: … Tiếp tục đọc [CS 12 – 06/2022] RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 12 – 06/2022

Advertisement

[cs 11 – 12/2021] CHẾ ĐỊNH GIÁM HỘ BẢO VỆ QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ – THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Võ Thị Trường An (K195021949) Nguyễn Trung Nghĩa (K195032126) & Vũ Lê Hoài Thương (K195042266) Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Chế định về giám hộ đối với người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi là “NLHVDS”) vẫn luôn được quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ, … Tiếp tục đọc [cs 11 – 12/2021] CHẾ ĐỊNH GIÁM HỘ BẢO VỆ QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ – THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

[CS 11 – 12/2021] “GIÁM ĐỐC THỰC TẾ” VÀ “GIÁM ĐỐC GIẤU MẶT” – QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nguyễn Đức Huy & Lê Hiền Như Sinh viên K18501, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Bài viết tập trung phân tích quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới về việc thừa nhận “giám đốc thực tế” và “giám đốc giấu mặt”. Đồng thời, dựa trên quy định … Tiếp tục đọc [CS 11 – 12/2021] “GIÁM ĐỐC THỰC TẾ” VÀ “GIÁM ĐỐC GIẤU MẶT” – QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM