[CS 11 – 12/2021] – RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 11 – 12/2021

Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) rất vinh dự được giới thiệu đến Quý bạn đọc Chuyên san Sinh viên & Pháp luật (SV & PL) số 11 - 12/2021. Chuyên san SV & PL số 11 - 12/2021 trân trọng mang đến cho Quý độc giả những bài viết … Tiếp tục đọc [CS 11 – 12/2021] – RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 11 – 12/2021

[CS 10 – 06/2021] CHỦ THỂ THỰC HIỆN QUYỀN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TÁC PHẨM SAU KHI TÁC GIẢ MẤT

Nguyễn Thị Ánh Dương (K19504T), Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM Tóm tắt: Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm là quyền của người sáng tạo nên tác phẩm, thuộc phạm vi quyền tác giả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mang giá trị tinh thần[1] … Tiếp tục đọc [CS 10 – 06/2021] CHỦ THỂ THỰC HIỆN QUYỀN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TÁC PHẨM SAU KHI TÁC GIẢ MẤT

[CS 09 – 12/2020] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÁI XE VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Hoàng Khánh Linh (K433527) & Đào Phương Mai (K433520), Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrial Revolution 4.0 - IR 4.0), chạy xe công nghệ là một công việc mới xuất hiện. Mặc dù chiếm một số lượng lớn trên thị trường lao động, … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÁI XE VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ