[CS 09 – 12/2020] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÁI XE VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Hoàng Khánh Linh (K433527) & Đào Phương Mai (K433520), Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrial Revolution 4.0 - IR 4.0), chạy xe công nghệ là một công việc mới xuất hiện. Mặc dù chiếm một số lượng lớn trên thị trường lao động, … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÁI XE VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

[CS 09 – 12/2020] – BẢO HỘ NHÃN HIỆU TƯƠNG TỰ ĐẾN MỨC GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU KHÁC BẰNG THỎA THUẬN CÙNG TỒN TẠI NHẪN HIỆU – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phan Thị Thùy Trang[1] & Trần Thị Thùy Linh[2] Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các đơn đăng ký bảo hộ cho dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.[3] Tuy nhiên, trên thực … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] – BẢO HỘ NHÃN HIỆU TƯƠNG TỰ ĐẾN MỨC GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU KHÁC BẰNG THỎA THUẬN CÙNG TỒN TẠI NHẪN HIỆU – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

[CS 09 – 12/2020] – RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 09 – 12/2020

LRAC vô cùng vinh dự khi được giới thiệu đến Quý bạn đọc Chuyên san Sinh viên & Pháp luật (SV & PL) số 09 - 12/2020 - số đặc biệt kỷ niệm 20 năm ngày Truyền thống của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM. Chuyên san SV & PL số … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] – RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 09 – 12/2020