[BỔ TRỢ KIẾN THỨC] CISG – công cụ phòng tránh rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Công ước Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) trong một nỗ lực hướng tới việc thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Công … Tiếp tục đọc [BỔ TRỢ KIẾN THỨC] CISG – công cụ phòng tránh rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Advertisement