[CS 11 – 12/2021] CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP THIỆT HẠI GÂY RA BỞI ROBOT

Tống Hoàng Thanh An (K20502C) & Đỗ Nguyễn Thúy Diệu (K20502C), Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Trong thời đại 4.0, việc ứng dụng robot vào các hoạt động sản xuất và sinh hoạt trong đời sống ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh những tiềm năng và lợi … Tiếp tục đọc [CS 11 – 12/2021] CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP THIỆT HẠI GÂY RA BỞI ROBOT

Advertisement

[CS 11 – 12/2021] HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CĂN HỘ CONDOTEL – KINH NGHIỆM CỦA THÁI LAN VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

Trương Tuyết Nhung (433513) & Hoàng Thị Thu Hà (433514) & Nguyễn An Bình (433515) – Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Condotel (hay còn thường được gọi là Căn hộ du lịch) hiện vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Điều này do nhiều nguyên nhân gây … Tiếp tục đọc [CS 11 – 12/2021] HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CĂN HỘ CONDOTEL – KINH NGHIỆM CỦA THÁI LAN VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

[CS 11 – 12/2021] “GIÁM ĐỐC THỰC TẾ” VÀ “GIÁM ĐỐC GIẤU MẶT” – QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nguyễn Đức Huy & Lê Hiền Như Sinh viên K18501, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Bài viết tập trung phân tích quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới về việc thừa nhận “giám đốc thực tế” và “giám đốc giấu mặt”. Đồng thời, dựa trên quy định … Tiếp tục đọc [CS 11 – 12/2021] “GIÁM ĐỐC THỰC TẾ” VÀ “GIÁM ĐỐC GIẤU MẶT” – QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM