Liên hệ

Mọi trao đổi cần thiết các bạn có thể liên lạc thông qua:

  • Email chính thức của LRAC: lracuel@gmail.com; hoặc
  • Fanpage của Câu lạc bộ: http://www.facebook.com/fplracuel; hoặc
  • Bằng cách điền các thông tin dưới đây:

 

Advertisement