[CS 06 – 12/2019] RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 06 – 12/2019

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 06 – 06/2019, bên cạnh những bài viết học thuật như Khuyến nghị xây dựng khung pháp lý cho mô hình vay ngang hàng, Điều khoản “Không cạnh tranh” trong thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (NDA & NCA), chuyên san số này còn giới … Tiếp tục đọc [CS 06 – 12/2019] RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 06 – 12/2019

Advertisement

RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 05 – 12/2018

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 05 – 12/2018 chứa đựng nhiều nội dung thú vị và bổ ích dành cho sinh viên luật như IUU Fishing, Cơ chế phòng ngừa tranh chấp Nhà đầu tư - Nhà nước - góc nhìn từ ASEAN, Smart Contract, The development of Space law,... Các bạn … Tiếp tục đọc RA MẮT CHUYÊN SAN SINH VIÊN & PHÁP LUẬT SỐ 05 – 12/2018

[CS SỐ 05 – 12/2018] CÁC CƠ CHẾ PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP GIỮA NHÀ NƯỚC & NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – GÓC NHÌN TỪ ASEAN

Trần Ngọc Phương Minh (K15502) & Nguyễn Lê Bảo Châu (K16502), ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM. Theo dữ liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), tới 2015, 10 thành viên ASEAN đã kí kết 664 Hiệp định đầu tư song phương (BIT) và các Hiệp định … Tiếp tục đọc [CS SỐ 05 – 12/2018] CÁC CƠ CHẾ PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP GIỮA NHÀ NƯỚC & NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – GÓC NHÌN TỪ ASEAN