Ban cố vấn


PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện

Thay Dien💼 Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Đại học Paris II, Thạc Sĩ Luật tại Đại học Paris II
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật Tài sản, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Công ty
nndien@vnuhcm.edu.vn
📎 CV

 


PGS. TS Dương Anh Sơn

PGSTS DuongAnhSon💼 Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trưởng Bộ môn Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Moldova, Cử nhân Luật tại Liên Xô
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, Luật Hợp đồng, Pháp luật về thuế
✉ sonduong@uel.edu.vn
📎 CV

 


PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Dr Nhung💼 Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Đại học Lyon 3, France, ĐHQG TP.HCM; Thạc Sĩ Luật tại Đại học Libre de Bruxelles, Belgium
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hợp đồng, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Lao động
✉ nhungnth@uel.edu.vn
📎 CV


TS. Đào Gia Phúc

Picture1

💼 Phó Giám Đốc, Trung tâm Pháp Luật Hoa Kỳ, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Đại học Nagoya, Nhật Bản; Thạc Sĩ Luật tại Đại học Lausanne, Thuỵ Sĩ
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật Thương mại Quốc tế, Luật Đầu tư Quốc tế, Luật Chống Biến đổi Khí hậu
✉ phucdg@uel.edu.vn
📎 CV


TS. Đào Thị Thu Hằng

Picture1

💼 Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM; Thạc Sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và pháp luật Du lịch
✉ hangdtt@uel.edu.vn
📎 CV

 


TS. Đoàn Thị Phương Diệp

Dr Diep

💼 Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế, Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat  Tiến Sĩ Luật tại Đại học Bordeaux 4, Pháp; Thạc Sĩ Luật tại Đại học Paris 2, Pháp
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật dân sự (Hướng nghiên cứu chính: Pháp luật về giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm)
✉ diepdtp@uel.edu.vn
📎 CV


TS. Trịnh Thục Hiền

Dr Hien💼 Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Đại học Lancaster, Vương quốc Anh; Thạc Sĩ Luật tại Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật giao dịch bảo đảm, Luật hợp đồng, Luật thương mại quốc tế, Luật kinh doanh quốc tế
✉ hientt@uel.edu.vn
📎 CV

 


TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Ms Trang💼 Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế –  Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Tiến Sĩ Luật tại Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM; Thạc Sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM
🔎 Định hướng nghiên cứu: Quyền con người; Luật biển quốc tế và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
✉ ntttrang@uel.edu.vn
📎 CV

 


ThS. Bùi Thị Hằng Nga

Ms Nga💼 Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Thạc Sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM
🔎 Định hướng nghiên cứu: Luật Cạnh tranh, Pháp luật quản trị công ty, Luật Sở hữu trí tuệ (Khía cạnh liên quan đến pháp luật cạnh tranh)
✉ ngabth@uel.edu.vn
📎  CV

 


ThS. Liên Đăng Phước Hải

Mr Phuoc Hai💼 Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật
Icon Facebook: Graduation Hat Thạc Sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản; Cử nhân Luật Tài chính – Ngân hàng (chương trình tài năng), Đại học Kinh tế – Luật;
🔎 Định hướng nghiên cứu: Pháp luật về giao dịch bảo đảm, Luật hợp đồng, Luật Hiến
pháp, quyền con người
✉ haildp@uel.edu.vn
📎  CV


 

Advertisement