[Pháp luật với thiếu nhi] Nhật ký yêu thương

Khoảng cuối năm 2015, Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật đã hợp tác cùng Đoàn khoa Luật kinh tế thực hiện chương trình “Ngày hội pháp luật cho thiếu nhi”. Chương trình này nhằm tuyên truyền an toàn giao thông cho các em thiếu nhi tại các trường tiểu học trên … Tiếp tục đọc [Pháp luật với thiếu nhi] Nhật ký yêu thương

Advertisement