[UEL MCC 2018] Khách mời Workshop 1 (13/10/2018): Moot sharing

Những đại diện của trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia cuộc thi “ALSA International Moot Court 2018” [1] tại Myanmar - Top 20 của cuộc thi quốc tế về Luật đầu tư sẽ chia sẻ những kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm liên quan đến Moot Court trong buổi Workshop 01: Moot … Tiếp tục đọc [UEL MCC 2018] Khách mời Workshop 1 (13/10/2018): Moot sharing

Advertisement