[CS 05 – 12/2018] “TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT” – HỌC THUYẾT CẦN THIẾT TRONG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Nguyễn Hồng Quyên Sinh viên K17502, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Tóm tắt: Trách nhiệm nghiêm ngặt (Strict liability) là một học thuyết pháp lý được áp dụng khá rộng rãi trong pháp luật của các nước theo hệ thống Thông luật (Common Law). Học thuyết về “Trách nhiệm nghiêm ngặt” đã … Tiếp tục đọc [CS 05 – 12/2018] “TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT” – HỌC THUYẾT CẦN THIẾT TRONG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Advertisement