[CS 02 – 03/2017] Quyền ngắt kết nối ở Pháp – Bài toán tương lai cho Việt Nam

Trịnh Huyền Trang (K15502) & Lê Thị Thủy Tiên (K15502C) Sinh viên  ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Vạn vật, suy cho cùng, đều ẩn chứa trong nó hai mặt đối lập, thống nhất, cùng tồn tại và tác động qua lại lẫn nhau. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn ra, đó … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] Quyền ngắt kết nối ở Pháp – Bài toán tương lai cho Việt Nam