[CS 01 – 12/2016] VIỆT NAM: QUYỀN IM LẶNG – NÊN HAY KHÔNG NÊN?

Trần Ngọc Phương Minh Sinh viên K15502, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM “Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói đều có thể bị sử dụng làm bằng chứng chống lại anh trước tòa án do luật định. Anh có quyền … Tiếp tục đọc [CS 01 – 12/2016] VIỆT NAM: QUYỀN IM LẶNG – NÊN HAY KHÔNG NÊN?