[CS 02 – 03/2017] Phá sản cá nhân – Nhìn từ pháp luật Hoa Kỳ và sự cần thiết áp dụng pháp luật phá sản cá nhân vào Việt Nam

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Thứ SVTH: Lê Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Hồng Hân Phan Trường Nhật Tân, Đặng Thị Thùy Trang, Trương Lê Hải Vân Sinh viên Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM. Bài viết nghiên cứu các quy định về phá sản cá nhân của pháp luật phá sản Hoa Kỳ, thông … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] Phá sản cá nhân – Nhìn từ pháp luật Hoa Kỳ và sự cần thiết áp dụng pháp luật phá sản cá nhân vào Việt Nam

Advertisement