[CS02 – 03/2017] Nhân quyền – Bảo lưu ưu thế Hiến pháp Giá trị tối thượng giữa hai quy phạm pháp luật

Lữ Hoàng Đức, Sinh viên K15502, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM. “Chúng ta ai cũng biết rằng nhân quyền là kết quả của sự tranh đấu, phát triển trí thức và củng cố luật lệ qua bao nhiêu thế kỷ. Những quyền căn bản này, đơn nhiên là những điểm cốt yếu … Tiếp tục đọc [CS02 – 03/2017] Nhân quyền – Bảo lưu ưu thế Hiến pháp Giá trị tối thượng giữa hai quy phạm pháp luật

Advertisement