Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 04 – 05/2018

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 04 - 05/2018 chứa đựng nhiều nội dung thú vị và bổ ích dành cho sinh viên luật như chế định Bao thanh toán, Bán khống, sự hình thành của Hiến pháp Hoa Kỳ, CPTPP. Các bạn có thể thưởng thức bản online tại đây Rất mong có được … Tiếp tục đọc Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 04 – 05/2018

Advertisement