[CS 01 – 12/2016] PHIẾM LUẬN VỀ “HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI”

Lữ Hoàng Đức (K15502) & Nguyễn Thị Thanh Loan (K15502C)  Sinh viên ĐH Kinh tế- Luật, ĐHQG Tp.HCM. Cuộc sống vốn dĩ là một trò chơi, đã là cuộc chơi thi ắt hẳn phải có kẻ thắng người thua và người chiến thắng phải là người nắm rõ luật chơi nhất. Tất cả đều có … Tiếp tục đọc [CS 01 – 12/2016] PHIẾM LUẬN VỀ “HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI”