NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ƯỚC VIÊN TẠI VIỆT NAM – CISGVN

CISGVN được hình thành từ năm 2010, khởi nguồn từ một nỗ lực của Ủy ban tư vấn chính sách thương mại quốc tế của VCCI nhằm vận động chính phủ Việt Nam gia nhập CISG nhằm thúc đẩy hội nhập luật thương mại quốc tế của Việt Nam với thế giới. CISGVN đã tổ … Tiếp tục đọc NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ƯỚC VIÊN TẠI VIỆT NAM – CISGVN

Advertisement