Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 03 – 12/2017

Tiếp nối sự thành công của hai số chuyên san trước, chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 03 - 12/2017 chính thức ra mắt quý độc giả vào ngày 30/12/2017. Chuyên san bao gồm 10 tuyến bài trải dài các chủ đề Cyber-bullying, Công ước Viên 1980, Tập quán pháp, Montesqieu và tác phẩm "Bàn về … Tiếp tục đọc Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 03 – 12/2017

Advertisement