[CS 02 – 03/2017] Uber và Kinh tế chia sẻ

Trần Châu Hoài Hận Sinh viên K13502C, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP. HCM “Uber là công ty taxi lớn nhất thế giới dù không sở hữu chiếc xe nào.” - Đó là cách người ta nói về một công ty công nghệ non trẻ được bao phủ bởi những tranh cãi … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] Uber và Kinh tế chia sẻ

Advertisement

[CS 02 – 03/2017] “Quyền được chết” dưới góc nhìn nhân đạo

Nguyễn Thị Thanh Loan, Sinh viên K15502C, ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Quốc gia TP. HCM.  “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”- trích Điều 19 Hiến Pháp 2013. Trong khi sống được coi là một quyền cơ bản và … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] “Quyền được chết” dưới góc nhìn nhân đạo

[CS 02 – 03/2017] Bàn về sự phù hợp của hàng hóa theo CISG

Trần Ngọc Phương Minh, Sinh viên K15502, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM. Từ ngày 01/01/2017, Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, sau đây gọi tắt là CISG) chính thức có hiệu … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] Bàn về sự phù hợp của hàng hóa theo CISG