Ra mắt Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 01-12/2016

Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) luôn nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một môi trường hoạt động với ba không gian nền tảng: Nghiên cứu – Thực hành – Phản biện thông qua các hoạt động chủ đạo phù hợp với năng lực của sinh viên. Và … Tiếp tục đọc Ra mắt Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 01-12/2016

Chuyên san “Sinh viên & Pháp luật” số 01 – 12/2016

Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật (LRAC) luôn nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một môi trường hoạt động với ba không gian nền tảng: Nghiên cứu – Thực hành – Phản biện thông qua các hoạt động chủ đạo phù hợp với năng lực của sinh viên. Để … Tiếp tục đọc Chuyên san “Sinh viên & Pháp luật” số 01 – 12/2016