[CS 02 – 03/2017] Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Lê Công Luận Sinh viên K14502, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP. HCM Hình sự hóa pháp nhân thương mại có thể được xem là điểm mới đột phá và nổi bật nhất của Bộ luật Hình sự 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển nhưng liệu rằng ý … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Advertisement