Sử dụng đèn chiếu xa khi đang điều khiển xe trong thành thị là vi phạm pháp luật ?

Theo điều 8 khoản 12 của Luật giao thông đường Bộ 2008 nghiêm cấm các hành vi:        

“ Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này”.

Theo đó, nếu người điều khiển xe có hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 5 và  Điểm e, Khoản 2, Điều 6 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: người điều khiển xe thực hiện vi phạm sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng (đối với ô tô), từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng (đối với xe gắn máy).

Advertisement