Sinh viên thuê nhà có phải lập hợp đồng thuê không?

Sinh viên học xa nhà chủ yếu sẽ ở kí túc xá hoặc nhà trọ. Thường thì các bạn sẽ không chú ý nhiều tới các vấn đề pháp lý xung quanh mà chỉ nhận nhà rồi vào ở. Vì vậy có tương đối nhiều các vụ việc người thuê bị lừa, bị “làm khó” trong quá trình thuê. Để tránh các tình trạng này, các bạn nên chú ý bảo vệ mình, ít nhất là bằng hợp đồng có giá trị pháp lý.

Theo điều 492 Bộ luật Dân sự 2005, hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký.

Việc thực hiện đúng hình thức của hợp đồng nhằm đảm bảo hiệu lực của hợp đồng, tránh hợp đồng không phát sinh hiệu lực, ảnh hưởng tới quyền lợi của đôi bên.  Hợp đồng thuê nhà có các nội dung như thời hạn thuê, giá thuê nhà, phương thức thanh toán, các quyền và nghĩa vụ của đôi bên. Hợp đồng được lập chi tiết, rõ ràng sẽ là cơ sở bảo vệ bạn trước những tranh chấp phát sinh.

Ngoài những điều khoản về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng, các bạn cũng có thể tham khảo quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà ở theo luật định.

Điều 495. Nghĩa vụ của bên thuê nhà ở

Bên thuê nhà có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;
 2. Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;
 3. Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
 4. Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
 5. Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận.

Điều 496. Quyền của bên thuê nhà ở

Bên thuê nhà có các quyền sau đây:

 1. Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;
 2. Được đổi nhà đang thuê với người thuê khác, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;
 3. Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;
 4. Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;
 5. Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng.
 6. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 498 của Bộ luật này.
Advertisement