Sau 15/8, post ảnh lên Facebook cần phải có giấy phép?

Kể từ ngày 15/08/2016, Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo Điều 11, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải có giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tác phẩm nhiếp ảnh được định nghĩa trong Nghị định là “sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có chú thích ảnh hoặc có thể không có chú thích ảnh”, và nói ngắn gọn, tác phẩm nhiếp ảnh là ảnh.

Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh được định nghĩa là hình thức phổ biến, giới thiệu, trưng bày, trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh, bao gồm cả triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng Internet.

Như vậy, theo Nghị định này, khi bạn muốn post một bức ảnh hoặc một album ảnh nào đó lên Facebook, bạn sẽ phải có giấy phép triển lãm do bạn đang phổ biến, giới thiệu, trưng bày một tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng Internet.

Ông Vi Kiến Thành – cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (đơn vị tham gia soạn dự thảo Nghị định 72/2016) cũng khẳng định rằng “Về nguyên tắc là kể cả khi đăng ảnh trên Facebook mà có hình thức phổ biến, giới thiệu, quảng bá cho nhiều người thì vẫn phải xin phép.” Đối tượng áp dụng của quy định này không chỉ là các nghệ sĩ nhiếp ảnh mà mọi công dân tham gia vào hoạt động nhiếp ảnh đều phải thực hiện.

Advertisement