Quy tắc “nhường” khi chuyển hướng xe, tránh xe đi ngược chiều và tại nơi đường giao nhau?

Quy định tại điều 15, 17, 22 của Luật giao thông đường bộ 2008 đã thể hiện được nét văn minh “nhường”  trong văn hóa giao thông Việt Nam, theo đó:

Điều 15. Chuyển hướng xe

Trong khi chuyển hướng, người lái xe phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

Điều 17. Tránh xe đi ngược chiều

Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau:

  1. a) Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi;
  2. b) Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc;
  3. c) Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe kia đi.

Điều 22. Nhường đường tại nơi đường giao nhau

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

  1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
  2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
  3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Advertisement