Nói xấu người khác có thể phạm tội hay không?

Nói xấu người khác, trong cuộc sống có lẽ không hiếm gặp và dường như chỉ liên quan đến các mối quan hệ cá nhân hơn là một vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, nói xấu người khác có thể cấu thành tội làm nhục người khác.

Điều 37 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trong và được pháp luật bảo vệ”

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016:

 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
 3. a) Phạm tội 02 lần trở lên;
 4. b) Đối với 02 người trở lên;
 5. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 6. d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

 1. e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 2. g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.
 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
 4. a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
 5. b) Làm nạn nhân tự sát.
 6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người cố ý làm nhục người khác còn phải bồi thường một khoản tiền cho những mất mát về tinh thần mà họ phải gánh chịu. Như vậy, nếu cảm thấy danh dự, nhân phẩm của mình bị xâm phạm thì chúng ta có quyền khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Advertisement