Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Loại hình kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể trực tiếp đến mua hàng tại công ty mà không phải qua các đại lý hay cửa hàng bán lẻ. Nhờ vậy, hình thức này còn tiết kiệm rất nhiều chi phí từ việc quảng cáo, khuyến mại, tiền sân bãi, kho chứa, vận chuyển hàng hóa. Vì vậy loại hình này tương đối phát triển ở nước ngoài, nhưng về Việt Nam thì đã bị biến tướng đi, để 2 chữ “đa cấp” khi nghe lại cùng nghĩa với “lừa đảo”.

Theo đó, các hành vi bị cấm của doanh nghiệp đa cấp gồm

-Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng; phí duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình;

-Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

-Hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp

-Khuyến khích, yêu cầu người tham gia bán hàng dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp;

– Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng;

– Yêu cầu, ép buộc người tham gia hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo trái luật phải trả tiền hoặc phí dưới bất kỳ hình thức nào, trừ chi phí hợp lý để mua tài liệu đào tạo;

– Yêu cầu người tham gia hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo phải trả tiền hoặc phí cao hơn mức chi phí hợp lý để thực hiện hoạt động đó;

– Thu phí cấp, đổi thẻ thành viên trái quy định;

– Không cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa và nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp theo quy định

– Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa theo quy định

– Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, về tính chất, công dụng của hàng hóa, về hoạt động của doanh nghiệp;

– Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp;

– Kinh doanh theo mô hình kim tự tháp;

– Yêu cầu, xúi giục người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện hành vi bị cấm

Advertisement