Người gây tai nạn giao thông đã tử vong sau khi gây tai nạn thì không bị khởi tố hình sự?

Căn cứ Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quy định không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những căn cứ  sau đây:

  1. Không có sự việc phạm tội;
  2. Hành vi không cấu thành tội phạm;
  3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;
  4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;
  5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;
  6. Tội phạm đã được đại xá;
  7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Ngoài ra, theo Bộ luật Tố tụng Hình sự mới năm 2015 (có hiệu lực ngày 1-7-2016) có thêm căn cứ không khởi tố vụ án hình sự là tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.

Như vậy, trường hợp người gây tai nạn giao thông đã chết thì công an sẽ không khởi tố vụ án hình sự.  

Advertisement