Người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ phổ biến sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 9 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2014/NĐ-CP) quy định xử phạt hành chính đối với người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

  1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  2. a) Không đi đúng phần đường quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;
  3. b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường;
  4. c) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.
  5. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  6. a) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;
  7. b) Vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn;
  8. c) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
  9. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.
Advertisement