Người đi bộ đi xuống lòng đường bị phạt bao nhiêu?

Trả lời:

Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định người đi bộ không đi đúng phần đường của mình thì bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng. Trừ trường hợp người đi bộ vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn thì bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

Như vậy, việc người đi bộ đi xuống lòng đường sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2016 thay thế Nghị định 171/2013/NĐ-CP không thay đổi mức hình phạt đối với hành vi này.

Advertisement