Mức xử phạt như thế nào đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế ở học sinh sinh viên theo quy định của pháp luật?

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc Hội thông qua ngày 13/6/2014, tất cả học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 57 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, cá nhân (bao gồm cả học sinh, sinh viên) sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế.

 

Advertisement