Mua lại xe máy cũ nhưng do bất cẩn làm mất giấy tờ thì phải làm như thế nào?

Nếu giấy đăng ký đứng tên chủ sở hữu hiện tại rồi làm thủ tục theo quy định tại Điều 15 Thông tư 15/2014/TT-BCA: Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất. Hồ sơ bao gồm :

  1. a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu)
  2. b) Các giấy tờ của chủ xe như (CMND; sổ hộ khẩu ; thẻ học viên, sinh viên,…)

Nếu giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên chủ sở hữu cũ thì phải làm thủ tục sang tên theo thủ tục tại Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA: Trường hợp đăng ký sang tên xe trong trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người:

1.Nếu đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh hồ sơ bao gồm ;

– Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

– Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có)

– Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Nếu mất phải ghi rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

  1. Nếu đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

– 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng (nếu có)

– Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Nếu mất phải ghi rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Advertisement