Một số trường hợp được xin nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng lương?

Theo quy định tại Điều 116 Bộ luật lao động năm 2012:

“1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

  1. a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
  2. b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
  3. c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
  4. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
  5. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”

Với những trường hợp theo quy định trên bạn chỉ được nghỉ từ 1 đến 3 ngày, nhưng nếu như bạn muốn nghỉ nhiều hơn mà vẫn hưởng nguyên lương thì bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng để được sử dụng ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động 2012 cụ thể tại khoản 1 Điều 111 như sau:

“Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  1. a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  2. b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
  3. c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Ngoài ra, nếu bạn có những lý do được phép nghỉ việc riêng chính đáng theo quy định của pháp luật, bạn có thể thỏa thuận thêm với người sử dụng lao động về việc kết hợp thêm ngày nghỉ phép năm để có thể đủ thời gian giải quyết việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Advertisement