Kiện đòi tiền lương, có được miễn án phí?

Theo Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009, điều 11 quy định về việc miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí thì những trường hợp sau đây được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí:

  1. Người khởi kiện vụ án hành chính là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng.
  2. Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
  3. Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;
  4. Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh;
  5. Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủ;
  6. Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Trường hợp của bạn ứng với trường hợp thứ 2 được quy định, bởi vậy nên bạn được miễn toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí

Advertisement