Đổi từ CMND 9 số qua thẻ căn cước 12 số có ảnh hưởng tới những giấy tờ khác (sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp…)?

Xét điều 1 thông tư số 18/2014/TT-BCA ngày 29/4/2014 về hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý chứng minh nhân dân khi cấp đổi thì công dân làm thủ tục đổi CMND 9 số sang mẫu thẻ căn cước 12 số phải nộp lại CMND 9 số. Cán bộ công an sau khi thu nhận CMND 9 số thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước, mỗi cạnh góc vuông 2cm và trả lại cho công dân. Nếu công dân có yêu cầu, cơ quan thu hồi CMND 9 số có trách nhiệm cấp giấy xác nhận CMND cho công dân.

Vậy khi đổi CMND, các giấy tờ bằng cấp liên quan tới số CMND cũ vẫn có giá trị sử dụng. Để tránh phiền phức, bạn có thể yêu cầu công an cấp giấy xác nhận 2 số CMND đó là một.

Điều 1 Thông tư số 18/2014/TT-BCA ngày 29/4/2014 về hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý chứng minh nhân dân khi cấp đổi:

  1. Công dân làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân phải theo mẫu quy định tại Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ (Chứng minh nhân dân 9 số) sang mẫu Chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP (Chứng minh nhân dân 12 số) thì phải nộp lại Chứng minh nhân dân 09 số.
  2. Cán bộ làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân có trách nhiệm thu Chứng minh nhân dân 9 số do Công dân nộp sau đó tiến hành như sau:
  3. a) Trường hợp chứng minh nhân dân còn rõ nét (ảnh, số chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc  cho người đến làm thủ tục;
  4. b) Trường hợp Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó,mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc  cho người đến làm thủ tục và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân.
  5. Ngay sau khi nhận Chứng minh nhân dân đã được cắt góc theo quy định tại điểm a khoản 2 điều này hoặc sau đó một thời gian, nếu công dân yêu cầu thì cơ quan thu hồi Chứng minh nhân dân 9 số có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số giấy Chứng minh nhân dân cho công dân đó.
Advertisement