Điều kiện để một người được lập di chúc lập di chúc

Theo quy định tại Điều 650 Bộ luật  Dân Sự (BLDS), người lâp di chúc phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

– Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnhkhác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình( khoản 1).

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý( khoản 2).

Quy định tại điều 650 BLDS đã làm sáng tỏ một số điều kiện và cũng là căn cứ để xác định chủ thể lập di chúc. Nhìn chung, chủ thể lập di chúc là người định đoạt tài sản của mình thông qua hành vi pháp lý đơn phương của họ. Vì vậy điều kiện về độ tuổi và năng lực trí tuệ của cá nhân người lập di chúc là điều kiện tiên quyết trong việc xác định di chúc có giá trị pháp lý hay không có giá trị pháp lý. Một di chúc hợp pháp phải thỏa mãn  không những các điều kiện tại điều 655 BLDS, mà còn phải thỏa mãn các điều kiện của giao dịch dân sự được quy định tại điều 131 BLDS.

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định thêm độ tuổi từ 15 tới 18 do ảnh hưởng của Luật lao động, theo đó độ tuổi lao động được cho phép là từ 15 tuổi. Nhưng độ tuổi dưới 18 được coi là năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ nên pháp luật chưa cho phép họ toàn quyền định đoạt với tài sản của mình. Do vậy, người từ 15 tuổi tới dưới 18 tuổi chỉ có quyền lập di chúc nếu có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người dám hộ, nhưng không được áp đặt ý chí của cha mẹ hoặc người dám hộ lên nội dung di chúc.

Advertisement