Đi xe đạp điện có phải đội mũ bảo hiểm?

Trả lời:

Người đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 8 Nghị định 171/2013/NĐ-CP thì người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Như vậy, theo quy định này, người điều khiển xe đạp máy nhất định phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt đã nêu trên.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP sắp có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2016 thay thế cho Nghị định 171 không thay đổi mức hình phạt đối với hành vi này.

Advertisement