Đám cưới đã lâu nhưng chưa đăng kí kết hôn có bị xử phạt hay không?

Đăng ký kết hôn là việc Nhà nước công nhận và bảo hộ quan hệ vợ chồng, nếu không đăng ký kết hôn thì hôn nhân không được công nhận và những tranh chấp phát sinh về hôn nhân gia đình sau này sẽ không đảm bảo. Việc chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn thì quan hệ vợ chồng của hai bạn không được công nhận và vẫn được xem là nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng.

Về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính, nghị định 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, không quy định hành vi không đăng ký kết hôn sẽ bị xử phạt.

Tuy nhiên việc đã chung sống như vợ chồng, chỉ tổ chức đám cưới, không thực hiện việc đăng ký kết hôn là hành vi không chấp hành đúng nghĩa vụ tự giác đăng ký hộ tịch, ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình. Do đó nên đi đăng ký kết hôn để đảm bảo lợi ích mỗi bên, nếu bây giờ bạn đăng ký kết hôn thì quan hệ vợ chồng được công nhận kể ngày đăng ký, chứ không phải tại thời điểm làm đám cưới.

Advertisement