Có quy định về mức lương tối thiểu khi thử việc không?

Trả lời:

Có.

Lương thử việc được quy định tại điều 28 Bộ luật lao động 2012 như sau: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Như vậy, mức lương thử việc sẽ phụ thuộc vào việc người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận như thế nào, tuy nhiên mức tối thiểu không được thấp hơn 85% mức lương cho công việc đó.

Advertisement