Có được phép lái xe khi bị tạm giữ giấy tờ?

Theo Điều 125 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì:

Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền thì Cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự (ưu tiên): 1) giấy phép lái xe hoặc 2) giấy phép lưu hành xe hoặc 3) giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến xe cho đến khi người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt, tức nộp phạt. Nếu không có giấy tờ nói trên, thì Cảnh sát giao thông có thể tạm giữ xe.

Việc tạm giữ giấy tờ là 7 ngày từ thời điểm tạm giữ trong trường hợp bình thường và có thể được kéo dài hơn trong những trường hợp cụ thể nhưng không quá 30 ngày.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, trong thời gian bị tạm giữ các giấy tờ trên, người vi phạm vẫn được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông thì sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ.

 

Advertisement