Có được ký hợp đồng lao động khi chưa đủ 18 tuổi?

Trả lời:

Bộ luật lao động 2012 và nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động 2012 quy định về độ tuổi được ký hợp đồng lao động như sau:

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Như vậy về độ tuổi thì người lao động có thể ký hợp đồng lao động để tham gia vào quan hệ lao động khi từ đủ 15 tuổi. Tuy nhiên trong trường hợp này, khi giao kết hợp đồng lao động thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động theo quy định tại điều 3 nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Advertisement