Các mức phạt hành chính cho những vi phạm về tốc độ?

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe gắn máy bị xử phạt do chạy quá tốc độ quy định với các mức phạt như sau:

+ 100 000 – 200 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h – 10 km/h

+ 500 000 – 1 000 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h – 20 km/h

+ 3 000 000 – 4 000 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Đối với ô tô, Điều 5 Nghị định này quy định:

+ 600 000 – 800 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h – 10 km/h

+ 2 000 000 – 3 000 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h – 20 km/h

+ 5 000 000 – 6 000 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định từ 20 km/h – 35 km/h

+ 7 000 000 – 8 000 000 đồng: Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Quy định về vi phạm đối với tốc độ tối thiểu: Người tham gia giao thông điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép thì bị phạt 100 000 – 200 000 đồng đối với xe máy và 800 000 – 1 200 000 đồng đối với ô tô.

Advertisement