Báo tin giả đến chính quyền sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo khoản 2 điều 5 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình có quy định:

– Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nếu như hành vi báo thông tin giả trên không cố ý thì không bị xử phạt hành chính nhưng người vi phạm phải chứng minh được điều này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Advertisement